Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice (GDPR) INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Vezi si politica de confidentialitate
Având în vedere noile reglementari cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru statele membre UE și care se vor aplica începand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, regasiți în continuare elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoașteți pe aceasta tema, în calitatea dumneavoastra de „persoana vizata”.

Ce înseamna prelucrarea datelor
Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, K9 Sport & Training Company SRL (numita în continuare Ringstar Pethotel), va avea întotdeauna în vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitate, echitate și transparența, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate

Ce date cu caracter personal prelucram? Datele cu caracter personal sunt obținute direct de la dumneavoastra prin înregistrarea și plasarea de comenzi pe site-ul RingstarPethotel.ro, sau prin furnizarea acestora direct de catre dumneavoastra prin e-mail sau telefon sau rețele de comunicare/socializare.

În ce scopuri prelucram datele personale?
Datele sunt prelucrate în urmatoarele scopuri:

Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?
Categoriile potențialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

Ce se întampla daca nu doriti ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre Ringstar Pethotel?
Datele personale sunt necesare onorarii contractului. Refuzul dvs. determina imposibilitatea plasarii pe acest site a rezervarii dvs. si indeplinirea ei.

Care sunt drepturile dumneavoastra privind protecția datelor personale?
Începând din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit și a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.
Date cu caracter personal = orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Regasiți mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna înțelegere a conținutului juridic al acestora:

Cât timp sunt prelucrate datele personale de catre Ringstar Pethotel
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care sunteți client al Ringstar Pethotel, precum și ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispozitiile legale în baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozitiile legale ce reglementeaza arhivarea documentelor).
Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra, inclusiv în eventualitatea în care doriți sa va retrageți acordul cu privire la prelucrarea datelor în scop de marketing puteți sa ne contactați folosind urmatoarele metode de comunicare:

ANPC | Solutionarea Litigiilor | Politica de confidentialitate | Protectia datelor (GDPR) | Contact